Forslag til utvidelse av Xhibition i Bergen

Forslag til utvidelse av Xhibition i Bergen. Konkurranse 2016ikke realisert