Strandkaien 2

Forslag til ombygning av fasade, Strandkaien 2 i Bergen – 2016ikke realisert