Gårdsbruk på Vinnes i Fusa kommune

Våningshus for neste generasjon. Tilpassing til eldre bebyggelse – 2009