Forskjønnelsen 9

Boligprosjekt i Forskjønnelsen 9 i Bergen. 11 leiligheter.Ferdig innflyttet sommeren 2004.